Privacyverklaring TRAP Coaching en Advies

TRAP Coaching en Advies verwerkt persoonsgegevens en streeft ernaar om dit zo zorgvuldig mogelijk en volgens de privacyregelgeving te doen.

Welke gegevens worden bewaard?

De gegevens die worden bewaard zijn persoonsgegevens zoals jouw naam, adres, telefoonnummer, leeftijd, e-mailadres. Wanneer jij minderjarig bent worden ook de contactgegevens van je ouders/wettelijke vertegenwoordigers bewaard.
Naast de persoonsgegevens wordt de voortgang van het coachtraject en wat er inhoudelijk tijdens de coachsessies besproken wordt bijgehouden.
Deze gegevens worden alleen aan derden gegeven wanneer jij (de coachee) of indien jij minderjarig bent jouw ouders/wettelijk vertegenwoordigers, daar schriftelijk toestemming voor hebben gegeven. Ook foto’s worden niet zonder deze toestemming openbaar gemaakt.
Kopieën van facturen worden bewaard ten behoeve van de financiële administratie.
Doel van deze gegevensverwerking is een zo goed mogelijke bediening van jou als coachee en voor de correcte financiële administratie.
Bij TRAP Coaching en Advies is de coach verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens.

TRAP Coaching en Advies verzamelt tevens gegevens van organisaties waar TRAP Coaching en Advies een relatie mee heeft, wilt krijgen of heeft gehad.

Waarom verwerken we persoonsgegevens?

Zo kan TRAP Coaching en Advies jou als coachee of organisaties die diensten willen afnemen, goed bedienen. Daarnaast vraagt de belasting en de verzekering om gegevens bij te houden.

Hoe lang worden gegevens bewaard?

Gegevens worden bewaard zolang ze behulpzaam zijn voor het goed functioneren van TRAP Coaching en Advies. Dat wil zeggen het goed bedienen van jou als coachee of organisatie.
Als het over geldstromen gaat bewaart TRAP Coaching en Advies gegevens zolang als de wet dat voorschrijft.

Welke rechten heb ik als het gaat om de verwerking van persoonsgegevens?

Naast het eisen van een privacy verklaring kun je jouw gegevens opvragen bij TRAP Coaching en Advies en deze zo nodig corrigeren. Daarnaast bestaat het recht om gegevens te laten wissen of minder gegevens te laten bewaren.

Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door TRAP Coaching en Advies kun je terecht bij TRAP Coaching en Advies, Lysbeth Bol. Samen kijken we of we tot een oplossing kunnen komen. Mochten wij er samen niet uitkomen, dan kan jij terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.w

Jij kunt alles worden. Jij kunt alles zijn.
Het is jóuw leven!

Jij bent de kapitein!